Abivahendid

Abivahend on toode või vahend, mille abil on võimalik erivajadusega ja puudega inimeste (sh laste) tegevusvõimet säilitada ja ennetada ning kompenseerida kahjustuste süvenemist. Vajalikeks abivahenditeks võivad olla näiteks lamatiste ennetamiseks mõeldud madratsid; mähkmed; reieproteesid; poti- ja dušitoolid; liikumisabivahendid nagu kargud, ratastoolid; kuulmisabivahendid jne. Abivahendite ostmine ja üürimine riigipoolse soodustusega on reguleeritud Sotsiaalkaitseministri määrusega.   https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/abivahendi-vajajale

. Määruse lisas on leitav

abivahendite loetelu

 (PDF), kus on kirjas abivahendid koos hüvitamise tingimustega.