ISO kood ISO-koodi nimetus Piirhind Riigiosalus Isiku omaosalus
Ülajäsemeproteesid
06.18.03 käeosade proteesid 130.00 117.00 13.00
06.18.06 randmeproteesid 1275.00 1148.00 127.50
06.18.09 küünarvarreproteesid 1275.00 1148.00 127.50
06.18.12 küünarliigeseproteesid 1275.00 1148.00 127.50
06.18.15 õlavarreproteesid 2900.00 2610.00 290.00
06.18.18 õlaproteesid eritaotlus
Alajäsemeproteesid
06.24.09.01 sääreproteesid-aktiivsusgrupp I* 2225.00 2002.50 222.50
06.24.12.01 põlveproteesid-aktiivsusgrupp I 3340.00 3006.00 334.00
06.24.15.01 reieproteesid-aktiivsusgrupp I 3340.00 3006.00 334.00
06.24.09.02 sääreproteesid-aktiivsusgrupp II* 2650.00 2385.00 265.00
06.24.12.02 põlveproteesid-aktiivsusgrupp II 4270.00 3843.00 427.00
06.24.15.02 reieproteesid-aktiivsusgrupp II 4270.00 3843.00 427.00
06.24.09.03 sääreproteesid-aktiivsusgrupp III* 3900.00 3510.00 390.00
06.24.12.03 põlveproteesid-aktiivsusgrupp III 6790.00 6111.00 679.00
06.24.15.03 reieproteesid-aktiivsusgrupp III 6790.00 6111.00 679.00
06.24.09.04 sääreproteesid-aktiivsusgrupp IV* 4860.00 4374.00 486.00
06.24.12.04 põlveproteesid-aktiivsusgrupp IV 8220.00 7398.00 822.00
06.24.15.04 reieproteesid-aktiivsusgrupp IV 8220.00 7398.00 822.00
06.24.18 puusaproteesid kalkulatsioon
Hülsid, proteeside varuosad, hooldus
06.24.41.01 lamineeritud hülss 1270.00 1143.00 127.00
06.24.41.02 silikoonhülss 950.00 855.00 95.00
06.00.00 proteeside varuosad, mansett, eritaotlus 650.00 585.00 65.00
06.00.01 proteeside hooldus(remont) 230.00 207.00 23.00
06.00.00 Jalalaba fiberkarbon 1C30 TRIAS 1390.00 1251.00 139.00
06.00.00 Kosmeetiline kinnas 290.00 261.00 29.00
06.24.15.04 reieprotees C-Leg kalkulatsioon
06.18.15 õlavarreprotees BeBionic+DynamicArm kalkulatsioon
06.18.09 küünarvarreprotees bebionic kalkulatsioon
06.18.00.02 silikoonhülss individuaalne 2100.00 1890.00 210.00


*Aktiivsusgrupid
Aktiivsusgrupp I
• kasutus keskmiselt 1-5 päeva nädalas, 3-5h päevas, valdavalt ühes liikumiskeskkonnas, valdavalt siseruumides
• ei ole võimeline iseseisvalt ületama keskkonnast tulenevaid takistusi (äärekivid, trepiastmed jm)
• on suuteline või võimeline liikuma aeglase kõnnikiiruse ning lühikeste sammudega, kuni 500m
• kasutab lisaks ratastooli, käimisraami, karke ja/või keppi                              

piirhind sisaldab valmis proteesi lamineeritud hülsiga
Aktiivsugrupp II
• kasutus keskmiselt vähemalt 5 päeva nädalas, 5-8h päevas, vähemalt kahes liikumiskeskkonnas, regulaarselt nii siseruumides kui väliskeskkonnas
• On suuteline või võimeline iseseisvalt ületama minimaalseid keskkonnast tulenevaid takistusi (uksepiidad, äärekivid, ca 7-12 trepiastet jm)
• liigub enamjaolt aeglase kõnnikiiruse ja lühikeste sammudega, kuid on suuteline või võimeline lühiajaliselt kiirendama kõnnitempot ja astuma pikemaid samme ning kõndima 500m kuni 1 km
• vajadusel kasutab lisaks ratastooli, käimisraami, karke ja/või keppi

piirhind sisaldab valmis proteesi lamineeritud hülsiga
Aktiivsusgrupp III
• kasutus igapäevaselt, vähemalt 8h päevas, vähemalt kolmes liikumiskeskkonnas, iseseisvalt siseruumides ja väliskeskkonnas
• on suuteline või võimeline iseseisvalt ületama igapäevasest keskkonnast tulenevad takistused (äärekivid, trepid jm.)
• on suuteline või võimeline liikuma nii aeglase, keskmise kui kiire kõnnikiirusega ning astuma vajadusel ka pikemate sammudega, kõndima 1 km ja rohkem
• on suuteline või võimeline liikuma ilma abivahendita, vajadusel kasutab lisajulgestuseks karke ja/või keppi

piirhind sisaldab valmis proteesi lamineeritud hülsiga
Aktiivsusgrupp IV
• kasutus igapäevaselt, vähemalt 8h päevas, vähemalt kolmes liikumiskeskkonnas, iseseisvalt siseruumides ja väliskeskkonnas
• on suuteline või võimeline iseseisvalt ületama igapäevasest keskkonnast tulenevad takistused (äärekivid, trepid jm.)
• on suuteline või võimeline liikuma nii aeglase, keskmise kui kiire kõnnikiirusega ning astuma vajadusel ka pikemate sammudega, kõndima 1 km ja rohkem
• on suuteline või võimeline liikuma ilma abivahendita, vajadusel kasutab lisajulgestuseks karke ja/või keppi
• tõendi väljastamise hetkel osaleb tööturul või õppes

piirhind sisaldab valmis proteesi lamineeritud hülsiga