Tartu Linna Polikliinik
Gildi 8, kab.101
Tartu
Tel. 5146872
e-mail: proteesimeister@gmail.com